המחיר למשתכן

מחיר למשתכן – אגמים אשקלון

הגרלה 855

אודות הפרויקט

חברתנו גאה לקחת חלק בשכונת אגמים, שכונה הגובלת בשמורת טבע .

בפרויקט 10 בנייני בוטיק של 3 דירות בקומה ובגובה של עד כ-6 קומות, עם תמהיל דירות מגוון הכולל : דירות 3 , 4 , 5 חד' דירות גן ופנטהאוזים, מעוצבות ומתוכננות על פי סטנדרט המגורים הגבוה שלנו.

על השכונה

שכונת אגמים, אחת מהשכונות הגדולות הנבנות בימים אלה באשקלון, ממוקמת בצידה הדרומי של העיר, גובלת לשמורת טבע . 

עד כה נבנו בשכונה כ-1,000 דירות ואכלוסה החל בשנת 2015. כך שתשתיות רבות כבר הוקמו בה, כגון בתי ספר ומוקדי מסחר. בסוף תהליך ההקמה צפויה השכונה לכלול 3,100 יח"ד.

בסמוך לשכונה מדרום מתוכנן לקום פארק אקו-ספורט גדול מאוד, שיתפרש על פני כ-160 דונם.

הפארק יכלול אצטדיון אתלטיקה קלה, מתקני סירות ושיט, בתי קפה ומסעדות ובמרכזו יהיה אגם מלאכותי גדול. התקציב עבור הקמת הפארק כבר אושר על ידי משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.

שלבי רכישת דירה ב"מחיר למשתכן"

פרטים נוספים על "מחיר למשתכן" תוכלו למצוא באתר של משרד הבינוי והשיכון

מזל טוב זכיתם

בשלב זה,   מומלץ  לעשות בדיקה כלכלית , ולבדוק את אפשרויות המימון שלכם, ולוודא שאתם זכאים לקבל משכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות.
רוכשי דירות במסגרת מחיר למשתכן זכאים לקבלת משכנתא בשיעור הגבוה יותר מן המקובל בשוק, כדי לסייע להם במימון רכישת הדירה.

עשו סקר שוק , היו חכמים והתמקחו לקבלת התנאים הטובים ביותר. בדקו זכאות להנחה במשכנתא גם מול משרד השיכון

בשל מגפת הקרונה לא יתקיים כנס חשיפה,  באתר שלנו יהיה זמין מידע מקיף על הפרויקט, מיקום הפרויקט והסביבה, תכנון הדירות, המפרט הטכני ועוד. לרבות מלאי הדירות, אשר מתעדכן באופן שוטף.

כנס זוכים

זימון לבחירת דירה

בשלב זה, הזוכים בהגרלה יקבלו מאיתנו הזמנה לבחירת דירה ולאחר מכן לחתימה על חוזה רכישה. הכינו מראש מסמכים שחובה להביא לבחירת הדירה:

  • אישור זכאות בתוקף
  • הודעה על זכייה
  • תעודות זהות מקוריות בלבד (לא יתקבל מסמך מזהה אחר)
  • ייפוי כוח- במקרה שאחד מבני הזוג הזוכים, אינו יכול להגיע במועד בחירת הדירה על בת או בן הזוג השני להגיע עם ייפוי כוח חתום ומאומת ע"י עורך דין + צילום תעודת זהות של בן או בת הזוג שאינם.
  • ייפוי כוח נוטריוני- במקרה שהזוכה או שני בני הזוג אינם יכולים להגיע , ניתן לייפות בא כוח, באמצעות ייפוי כוח נוטריוני חתום בידי עורך דין.
  • צ'ק מקדמה ע"ס 2,000 ש"ח

בהתאם למיקומכם אשר נקבע בהגרלה, תוזמנו להליך בחירת הדירה. סדר הזימון לבחירת הדירה ייקבע לפי סדר עולה של תוצאות הזכייה. 
במעמד זה יוצגו הדירות שנותרו לבחירה, ותידרשו לבחור דירה בתוך 45 דקות. 

כדאי שתכינו  מראש טבלה שבה תרשמו את הדירות שרלוונטיות לצרכים האישיים שלכם  וליכולת המימון (לפי התקציב, גודל, מס' חדרים, קומה וכו..)  ודרגו את החלופות לפי העדיפות שלהם, כך כשתגיעו תוכלו לנצל את הזמן שלכם באופן מיטבי.
בחירת הדירות תיעשה בהתאם למלאי הדירות הקיים. לא יהיה ניתן לשנות את הבחירה, גם אם יהיו ביטולים של זוכים שבחרו דירה לפניכם. 
לאחר בחירת הדירה, תידרשו לחתום על טופס בחירה המפרט את הדירה שבחרתם על כל רכיביה, מחיר (לרבות הצמדה), מספר חניות, מחסן וכדומה.

במועד בחירת הדירה תידרשו להפקיד מקדמה על חשבון תשלום הדירה בסך של 2,000 ש"ח או כל סכום אחר שאותו יקבע משרד הבינוי והשיכון מראש בעת הרישום להגרלה. המקדמה לא תוחזר לזוכה שבחר דירה במקרה של הסרה מרישום או של ביטול זכייה.
שימו לב: עם קבלת הזימון לבחירת דירה, יש לוודא אישור זכאות תקף ומעודכן לפי המצב האישי הנוכחי ובהתאם לסוג הזכאות שהוגדר בהגרלה. יודגש כי זוכים אשר אין ברשותם אישור זכאות בתוקף לא יוכלו לממש את זכייתם

לאחר בחירת הדירה, יופה כל זוכה על ידי היזם לחתימה על הסכם המכר בתוך 30 ימים, והזוכה לא יהיה רשאי לשנות את בחירתו.

בחירת הדירה

חתימת חוזה

לאחר בחירת הדירה, נקבע מועד לחתימה על הסכם המכר, שימו לב – יש לחתום על ההסכם תוך 30 ימים קלנדריים.

תדרשו להגיע למשרד היזם או עורך הדין במועד החתימה על הסכם המכר, לחתום על ההסכם, ולהמציא ליזם את כל הביטחונות ו/או המסמכים בהתאם להסכם.
התשלום עבור הדירה מבוצע בשלבים ומפורט בחוזה הרכישה.
תדרשו לחתום על כמה מסמכים  (תוכלו למצוא אותם באתר) :  כתב התחייבות לעמידה בתנאי הרכישה בהתאם לכללי תוכניות דיור בהנחה, לרבות איסור מכירת הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים מהיום שבו הותרה הדירה לאכלוס (קבלת טופס 4) או 7 שנים מיום ההגרלה – לפי המוקדם; על תצהיר תקנון הגרלת בחירת זכאים לרכישת דירות; על חסר קרקע המיועדת למגורים; על אישור עדכני לבדיקת נתוני זכאותו לרכישת דירה בתוכניות דירה בהנחה; על הצהרה כי לא חל שינוי במצבו האישי אשר משפיע על הזכאות שקיבל.
שימו לב, 
המועד הקובע בעניין איסור תקופת איסור מכירת דירה הוא בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל שבתוקף ביום חתימת חוזה המכר .

ניתן לקבוע מועד לחתימה על חוזה המכר כבר במועד בחירת הדירה. כדאי לקחת בחשבון כי תוך 30 ימים קלנדריים עליכם לחתום על חוזה המכר ועל כתב התחייבות לעמידה בכללי מכרזי מחיר למשתכן ובתנאי הזכאות, במועד חתימת הסכם המכר. לתשומת לבכם! לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון, חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו על ידם ולא ניתן לעשות בהם שינויים. תוכלו למצוא את כל המסמכים הרלוונטיים בעמוד הפרויקט באתר זה.

מזל טוב זכיתם